Kontrola materiału statystycznego
Surowy materiał podlega kontroli. Sprawdzamy wtedy, czy uzyskane przez nas informacje (dane z ankiet, formularzy, zapisane wyniki eksperymentów) są poprawne i kompletne.

Rozróżniamy dwa rodzaje kontroli:

1. Kontrolę formalną materiału statystycznego obejmującą:
• kontrolę kompletności materiału statystycznego - polega na sprawdzeniu, czy otrzymano materiał od wszystkich jednostek sprawozdawczych zobowiązanych do jego przesłania.
• kontrolę zupełności zapisów - polega na sprawdzeniu, czy odpowiedziano na wszystkie pytania zawarte w formularzu, ankiecie lub innych materiałach statystycznych.
• kontrolę zgodności rachunkowej - polega na sprawdzeniu poprawności zrealizowanych przeliczeń.


2. Kontrolę merytoryczną materiału statystycznego sprowadzającą się do kontroli logicznej poprawności zapisu.

|<<     <<<    Strona 9/13     >>>
              

Aby odtworzyć prezentację kliknij play