Indeks wszechstronny
Indeks wszechstronny Ix może być zapisany w dwóch postaciach:gdzie B1, B0, A1, A0 są sumami odpowiednich wielkości cząstkowych bi1, bi0, ai1, ai0 oraz x=a/b odpowiednio dla wszystkich wielkości cząstkowych.
Wzór pierwszy określa wszechstronny indeks wielkości stosunkowych ważony współczynnikami struktury czynnika b ( b/B), natomiast wzór drugi ten sam indeks ważony współczynnikami struktury czynnika a (a/A) czyli wartość indeksu zależy od zmian współczynników struktury lub zmian cząstkowych wielkości stosunkowych x.

|<<     <<<    Strona 22/27     >>>
              

Aby odtworzyć prezentację kliknij play